Cena / Smluvní pojišťovny

Cena za individuální psychoterapii je 800 Kč za 50 minutové sezení.

Možné je také hrazení psychoterapie pojišťovnou, aktuálně je tato možnost otevřená pro pojištěnce VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPMV (211) v ambulanci klinické psychologie REMEDIS. Větší zájem o psychoterapii hrazenou pojišťovnou spolu s omezenou časovou kapacitou vede k výrazně delším čekacím lhůtám u terapie hrazené pojišťovnou. Z tohoto důvodu, pro získání adekvátní péče, doporučuji zkusit také tuto stránku ministerstva zdravotnictví: https://nedostupnapece.mzcr.cz/?fbclid=IwAR00U7zt1XmSWVrjSxBufYpkkD6vTBOkaLp9UoxNi0cCSF7YWFdlMR3Zk-I .

V případě zrušení sezení méně než 48 hodin před dohodnutým začátkem klient hradí za sezení plnou částku.