Cena / Smluvní pojišťovny

V rámci úvodního sezení snažím dohodnout platbu dle jejich možností a aktuální situace, obvykle se jedná o částku okolo 700 Kč za sezení.

Možné je také hrazení psychoterapie pojišťovnou, aktuálně je tato možnost otevřená pro pojištěnce VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207),  ZPMV (211) v ambulanci klinické psychologie REMEDIS. Větší zájem o psychoterapii hrazenou pojišťovnou spolu s omezenou časovou kapacitou vede k výrazně delším čekacím lhůtám u terapie hrazené pojišťovnou. Z tohoto důvodu, pro získání adekvátní péče, doporučuji zkusit také tuto stránku ministerstva zdravotnictví: https://nedostupnapece.mzcr.cz/?fbclid=IwAR00U7zt1XmSWVrjSxBufYpkkD6vTBOkaLp9UoxNi0cCSF7YWFdlMR3Zk-I .