Psychoterapie

Vítejte na mých stránkách, jsem psycholog, psychoterapeut poskytující individuální psychoterapii v rámci ambulance klinické psychologie REMEDIS v Brně.

Nejčastěji přicházejí klienti s tématy jako jsou zhoršené nálady, deprese, vztahové obtíže, závislosti, psychosomatické obtíže, ale také osobnostní růst, sebepoznání, či snaha obohatit svůj život nevědomými impulzy přicházejícími v podobě snů.

Jsem frekventantem výcviku v jungovsky orientované psychoterapii (ČSAP), pracuji pod supervizí. Jungovsky orientovaná psychoterapie je charakteristická individuálním přístupem ke klientům a velikým respektem k jejich vlastní cestě a také případnou práci se symbolickým, nevědomým materiálem.

Základem psychoterapeutické léčby je vztah založený na vzájemné důvěře, kterou lze podpořit vzájemným pravidelným setkáváním obvykle jednou týdně. Sezení trvá 50 minut.  Začátek terapie je věnován zmapování problematiky a stanovení si cílů terapie.

Možná je také psychoterapie v polštině, případně po Skypu.