Bio

Pracuji jako psycholog a psychoterapeut v Brně. Zkušenosti v této profesi jsem sbíral po tři roky v oblasti neziskového sektoru terapeutickou prací s lidmi závislými na alkoholu a nelegálních drogách. Posledních 7 let pracuji ve zdravotnictví jako psycholog ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, kde se setkávám především s lidmi trpícími neurodegenerativními nemocemi a jejich blízkými. Zabývám se také psychosomatickými souvislostmi a diagnostikou těchto onemocnění. Podílím se na výuce na katedře psychologie (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita), kde se věnuji skupinovému sociálně psychologickému výcviku studentů psychologie.

Vystudoval jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (dosažen titul Bc. a Mgr.) a také religionistiku na Filozofické fakultě (dosažen titul Bc.). V současné době pokračuji v doktorském studiu psychologie na FSS MU. V oblasti psychoterapie se vzdělávám v rámci psychoterapeutického výcviku ČSAP v analytické psychologii C.G.Junga, aktuálně jsem v závěrečné fází tohoto výcviku, po absolvování teoretické a sebezkušenostní části, pracuji pod supervizí výcvikových analytiků. Pro práci ve zdravotnictví se vzdělávám v rámci předatestační přípravy v oboru klinické psychologie, absolvoval jsem také další workshopy a semináře z oblasti psychoterapie.